Aj vláda súhlasí so zatvorením obchodov v nedeľu a cez sviatky