Po proteste robotníkov z Kechnecu musí firma zmeny dohodnúť s nimi