Po proteste robotníkov z Kechnecu musí firma zmeny dohodnúť s nimi

Viac zo sekcie