Podnikatelia chcú 13. platy pre ľudí, majú však podmienku