Ábel Ravasz: Rómske deti segregujeme len preto, aby sme sa o ne nemuseli starať

Viac zo sekcie