Zo svadby Danice Nejedlej: Týmto príjemne šokovala nevesta ženícha

Viac zo sekcie