Za správy, ktoré oklamú ľudí, môžu hroziť miliónové pokuty

Viac zo sekcie