Rusko zakázalo činnosť svedkom Jehovovým, zhabe im všetky majetky