Rusko zakázalo činnosť svedkom Jehovovým, zhabe im všetky majetky

Viac zo sekcie