Mláďa orangutana zostalo napospas. Osvojila si ho človečia mama

Viac zo sekcie