Sovu laponskú môžete na Slovensku vidieť iba na jedinom mieste

Viac zo sekcie