Semifinálové vystúpenie: Pavol Kovalíček spieva Heaven od Bryana Adamsa